Sistem Pengurusan Penyelidikan (RMS)
Universiti Islam Selangor (UIS)

Direktori Kepakaran

AIZHAM
Fakulti Pengurusan dan Muamalah (FPM)
aizham@uis.edu.my
ROHAINI AMIN
Fakulti Sains Sosial (FSS)
rohaini@uis.edu.my
KHAIRUL AKBAR BIN KHALIB
Pusat Matrikulasi (PM)
akbar@uis.edu.my